De fauna van Aquitanië staat er slecht voor, zij lijdt onder de jacht, zoals dat bijna overal in Frankrijk het geval is met alle soorten zoogdieren en vogels. Maar hier kunnen de jagers de schuld niet geven aan de chemische bestrijdingsmiddelen die de landbouw gebruikt en waarvan inderdaad de kwade gevolgen maar al te bekend zijn. Het bosmassief van de Landes is nog maar weinig vervuild door giftige stoffen, daar deze in de tegenwoordige bosbouw praktisch niet gebruikt worden.