Alhoewel staatkundig bijna volledig Aziatisch, slechts 3% van de totale oppervlakte maakt deel uit van het Europese vasteland, behoort Turkije ornithologisch tot de Europese avifauna. Van de ongeveer 370 vogelsoorten die er regelmatig als broed- of trekvogel kunnen worden waargenomen behoren er slechts een tiental tot de Aziatische avifauna. Vooral omwille van de prooivogels geniet dit land een overal gekende reputatie en is het naar Europese maatstaven bijzonder rijkelijk bedeeld.