De situatie wat betreft het schieten en vangen van vogels is aanzienlijk beter op Mallorca dan in de meeste Middellandse Zee landen. Hiervoor zijn naar mijn mening vier hoofdredenen: 1. de Spaanse regering doet veel meer aan natuurbescherming dan men algemeen aanneemt, zij is streng en bereid verordeningen aan te passen wegens nieuwe omstandigheden; 2. de omvang van het schieten en vangen van vogels, die in het verleden aanzienlijk was, neemt af naarmate de welvaart van de bevolking toeneemt; 3. er is nu een stelsel van landregistratie voor particuliere jachtgebieden, onder toezicht van de regering: 4. de werkzaamheden van de GOB, de Grupo Ornitologia Balear, de plaatselijke vogelvereniging, die zeer actief is. Ik zal drie punten wat uitvoeriger behandelen: 1. er is een gesloten seizoen van ongeveer eind januari tot half augustus, waaraan strikt de hand wordt gehouden, hoewel er, zoals in alle landen, zelfs Engeland, een zeer kleine minderheid is, die de wet overtreedt. Ik heb eens op een afgelegen plaats twee mannen met jachtgeweren gezien tijdens het gesloten seizoen, maar toen ik hun autonummer noteerde en zei dat het doorgegeven zou worden, waren zij erg ontsteld en gingen naar de auto en reden meteen weg. Zij waren zeker, net als de overgrote meerderheid van de bevolking van Mallorca, aan het jagen ‘voor de keuken’ en niet terwille van de jacht zelf. Ik kan als vaststaand stellen dat er op het eiland niet gejaagd wordt alleen maar voor de sport van het doden. Wat betreft het snel aanpassen van de wetten: dit voorjaar werd mij gemeld dat bandrecorders met opnamen van vogelgeluiden werden gebruikt om kleine vogels te lokken, die dan gevangen werden voor de verkoop als kooivogels. Bij navraag onthulde de GOB, dat er onmiddellijk verordeningen werden opgesteld, die dit verbieden.