In Italië bestaat een grote organisatie van vogelvangers die het maandblad ’Uccellagione e Piccola Caccia’ uitgeeft, in dit blad treft men artikelen over de vogelvangst aan, verslagen van algemene ledenvergaderingen, maar ook nieuws van plaatselijke afdelingen, gegevens over teruggevangen geringde vogels, mededelingen over markten, litteratuur en nog veel meer zaken die verband houden met de vogelvangst. Zelfs worden nauwkeurige kalenders gepubliceerd waarin voor elke provincie de beste periode van doortrek door Vinken, Kepen, Zanglijster, Koperwiek, Kramsvogel, Veldleeuwerik, Spreeuw, Merel en Heggemus wordt aangegeven. In dit blad wordt ook heftig geageerd tegen elk voorstel van inkrimping van de vogeljacht/vangst in Italië en tegen de buitenlandse protesten tegen de vogelvangst. Deze Associazione Nazionale Uccellatori ed Uccellinai ’Luigi Gasparotto’ heeft zich in een pamflet (gedateerd 15 oktober 1975) er over beklaagd dat er uit andere Europese landen en uit het Middellandsezeegebied, ja zelfs uit China grote hoeveelheden ingevroren vogels (zoals lijsters, leeuweriken, piepers, Roodborstjes, Groenlingen e.d.) worden ingevoerd voor de Italiaanse markt. En dat terwijl volgens artikel 41 bis van de T.U. betreffende de Jachtwet een absoluut verbod bestaat om dode vogels voor de verkoop in bezit te hebben, te verkopen of anderszins te verhandelen, wanneer zij kleiner van afmeting zijn dan een lijster, met uitzondering van Spreeuw, Huismus en Veldleeuwerik. Zij laten daarbij bijgaande foto’s als bewijsmateriaal zien en vragen zich af hoe de ministeries van landbouw, buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, toerisme, handel en nijverheid hierover denken. 'ledereen is dus tegen ons en de Italiaanse jagers', schrijven zij verder, 'terwijl men eeuwen lang het hele probleem nooit gesteld heeft. Deze lasterlijke perscampagne is van Italië zelf uitgegaan, zodat men als het ware de toeristen opwekt hier niet te komen en produkten zoals wijn, sinaasappelen, rubberprodukten, auto’s en in het algemeen datgene waar men ons om benijdt, te boycotten.' Die Italianen toch!