Zonder twijfel hebben de laatste jaren vele trekvogelsoorten grote verliezen moeten lijden door de uitzonderlijke en langdurige droogte in de Sahel-gordel. Deze zóne, die zich oorspronkelijk uitstrekte over een breedte van ruim 3000 kilometers (van oost naar west) door de landen Mauretanië, Senegal, Mali, Opper-Volta, Niger en Tsjaad was het eerste noodgebied en staat ook wel bekend als het Sahelgebied. Kort daarop werd men zich bewust van de situatie in Ethiopië, waar de toestand al niet veel beter was. Vooral in de twee noordelijke provincies Wollo en Tigre. Ontelbare, ja vele duizenden, mensen stierven en op sommige plaatsen zelf 80% van het aanwezige vee. Later kwamen ook sombere berichten van de Kaap Verdische Eilanden, waar de droogte eveneens toesloeg.