Aanvankelijk enkele malen per jaar en sedert het begin van de jaren zestig met grotere frequentie, doet de auteur waarnemingen in het noordelijke deltagebied. Van meet af aan werden onder andere van de tijdens de excursies waargenomen stootvogels aantekeningen bijgehouden. Vooral ook omdat de laatste jaren zich de indruk opdrong dat de excursies weer méér stootvogels opleveren dan een tiental jaren geleden, werden de stootvogelwaarnemingen in het gebied over de afgelopen twintig jaar, samengebracht.