Het Nederlandse Atlasproject, door SOVON georganiseerd, sluit aan op een flink aantal soortgelijke onderzoeken, dat in het buitenland is of wordt uitgevoerd. De Engelsen hebben de spits afgebeten, waar het het ontwerpen en uitvoeren van dergelijke ornithologische karteringen betreft. Het veldwerk voor hun project, dat naast Engeland en Schotland ook lerland en diverse kleine eilandgroepen omvat, werd reeds na het broedseizoen 1972 afgesloten. Men had toen een 100% ’coverage’ bereikt, d.w.z. dat van alle 3860 blokken gegevens waren verzameld. Met de verwerking daarvan was nog enkele jaren gemoeid, zodat pas vorig jaar de definitieve verspreidingskaarten klaar waren. Naar Brits voorbeeld werd in Montgomery County, Maryland (USA) in de jaren 1971 en 1972 op kleine schaal een Atlasproject uitgevoerd, om na te gaan of de in Engeland ontwikkelde methodiek ook voor gebieden buiten Europa kon worden toegepast. Ook in Australië denkt men erover in bepaalde deelstaten een atlasproject uit te voeren. Het spreekt vanzelf dat niet ieder land zich kan veroorloven om blokken van 5x5 km2 te gebruiken, zoals in Nederland. De meeste landen zijn er veel te groot voor. Zo heeft Frankrijk, dat 13,5 x zo groot is als Nederland, slechts 800 medewerkers, tegen zo’n kleine 2000 in ons land. Men heeft daar dan ook voor veel grotere blokken moeten kiezen. Tabel 1 geeft enige informatie over landen waarin atlasprojecten worden uitgevoerd. De in figuur 1 weergegeven blokken zijn 50 x 50 km2 groot.