De Nederlandse Ornithologische Unie (NOU), opgericht als Nederlandsche Ornithologische Vereeniging in 1901, vierde in 1976 haar 75-jarig bestaan met een jubileum waarvoor drie dagen waren uitgetrokken. Het jubileum begon met een wetenschappelijk symposium over vogels en hun voedsel op vrijdag 8 oktober in de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens werd Nederlands ornithologisch onderzoek gepresenteerd, toegespitst op de Waddenzee, op zaterdag 9 oktober in Leeuwarden. Tot slot was er een serie excursies in het Waddengebied op zondag de 10e. In totaal woonden ruim 300 leden één of meer onderdelen bij. De lezingencyclus op zaterdag werd onderbroken voor de aanbieding van het corresponderend lidmaatschap van de NOU aan Victor R. Dolnik, een Russisch vogeltrekonderzoeker, Urs N. Glutz von Blotzheim, hoofdredacteur van Handbuch der Vögel Mitteleuropas, en Stanley Cramp, hoofdredacteur van het binnenkort verschijnende Birds of the Western Palearctic. Het erelidmaatschap van de Unie werd aangeboden aan professor Niko Tinbergen en professor Karel H. Voous. Op zaterdagavond was er een feestmaal, gevolgd door de vertoning van enkele vogelfilms.