Zwerf- en trekgedrag brengen vaak risico’s mee die resulteren in een hoge mortaliteit. Toch is het duidelijk dat het voor bepaalde vogels gunstiger is om weg te trekken dan om in de winter in de naaste omgeving van broed- of geboorteplaats te blijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste soorten die binnen de poolcirkel broeden. Elders is de vraag of trek- of zwerfgedrag al dan niet in het belang is van de betrokken vogels vaak moeilijker te beantwoorden. Zo zullen vogels die in ons land broeden en hier ook overwinteren, in zachte winters veelal beter, in strenge winters echter vaak slechter af zijn dan soortgenoten die een verblijf in zuidelijker landen prefereren. De balans zal dus nu eens in de ene, dan weer in de andere richting doorslaan. Het eind-effect lijkt daarom vooralsnog moeilijk te voorspellen.