De raaptijd van kievitseieren is de laatste jaren nogal eens het onderwerp van discussie geweest. Daarbij worden zowel biologische argumenten tegenover elkaar geplaatst, als sociale en esthetische. Tegenover elkaar staande biologische redeneringen zijn: a. Het rapen van de eerste legsels is schadelijk voor de Kievit, want het broeden wordt erdoor vertraagd, zodat de vogels in moeilijkheden komen met de steeds vroeger in het seizoen plaatsvindende werkzaamheden in de grascultuur. b. Het wegnemen van de eerste legsels is nodig, want vele eerste legsels vriezen kapot; te vroeg geboren kuikens verkommeren; door het uitstel krijgt men in de maaitijd te maken met eieren in plaats van met kuikens, hetgeen effectieve bescherming sterk vereenvoudigt (o.a. Brada 1976). Daar tussenin staat de opvatting dat het al of niet rapen van eieren voor de stand van de Kievit eigenlijk niets uitmaakt (Klomp 1951). Op het niet-biologische vlak staan tegenover elkaar: a. Het oogsten van eieren past niet meer in deze tijd; zolang er in Nederland nog eieren geoogst mogen worden, hebben wij geen recht van spreken als het gaat om Italiaanse of Belgische vogelmoorden. b. Het eierzoeken is een traditionele volkssport in Friesland; hier is de interesse voor de natuur en de hele natuurbeschermingsgedachte gebaseerd op het contact dat men van jongs af met de natuur heeft via het eierzoeken; een verbod zou het natuurbeschermingsidee in Friesland ineen doen storten.