Van 15 tot 21 oktober 1976 werd in Szymbark bij Gorlice (Zuidoost-Polen) de 5e Conferentie van het International Bird Census Committee (IBCC) gehouden. Eén van de dagen was gehele gewijd aan ornithologische atlasprojecten van het European Ornithological Atlas Committee (EOAC). Doel van de conferentie was om ornithologen, die zich met inventarisatie of atlaswerk bezighouden, de mogelijkheid te geven elkaar te ontmoeten, hun resultaten te tonen en te discussiëren over het coördineren en standaardiseren van dergelijke projecten. Onderwerpen ter discussie waren: 1. Kwantitatieve inventarisaties van landvogelpopulaties, zowel in grote als in kleine gebieden, met speciale aandacht voor lange termijn programma’s. 2. Atlasprojecten (kwalitatieve inventarisaties van broedvogels). 3. Methodologische studies van kwantitatief ornithologisch veldonderzoek. Op de conferentie waren afgevaardigden uit 18 landen aanwezig: België, Bulgarije, Canada, DDR, Denemarken, Finland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Sovjet-Unie, Tsjecho-Slowakije, VS, Zweden en Zwitserland. Helaas hadden enkele belangrijke Westeuropese landen als West-Duitsland en Noorwegen verstek laten gaan. De afgevaardigden gaven een overzicht van hetgeen er in hun land aan inventarisaties van de avifauna werd gedaan.