Regenwulp: A.J. van Dijk, Ootmaandijk 1, Uffelte-7512, tel. 05215-331. Om een overzicht te verkrijgen worden de volgende gegevens gevraagd: waarnemingen met vermelding van datum, plaats, tijd, gedrag, bijzonderheden vanaf 1965 en belangwekkende uit de periode vóór 1965. Algemene opmerkingen over (jaarlijkse) verschillen in doortrek, periode van doortrek, getalsterkte en gebruik van slaapplaatsen. Gegevens over slaapplaatsen liefst DIRECT doorgeven, in verband met tellingen IJsvogel en Grote Gele Kwikstaart: gegevens uit Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht: P.L. Meininger, Grevelingenstraat 53, Middelburg. Overige gegevens: T. Heijnen, Jan Sluytersweg 26, Eindhoven, tel. 040-114873.