Naar aanleiding van de twee korte berichten over Halsbandparkieten in ’Het Vogeljaar’ 24 : 212-213 deel ik mede, dat er ook in Rijswijk (Z.H.) en ’s-Gravenhage gebieden zijn, waar Halsbandparkieten voorkomen. In het Rijswijkse park ’Overvoorde’ begon het circa 5 jaar geleden met 2 ex. Volgens mededeling van de heer A. A. Wetemans zijn er in 1975 7 ex. geteld en afgelopen jaar (1976) op een bepaald moment 9 ex. Over eventueel broeden van deze soort bestaat nog geen zekerheid. Waarschijnlijk is dit wel het geval, in ieder geval is er duidelijk sprake van voorkeur voor een bepaald gedeelte van het gebied en in het bijzonder voor een boom met enkele holtes, waar zij vaak in of bij zitten.