Op vrijdag 31 december 1976 bracht ik een bezoek aan de vissershaven van Bruinisse om een kijkje te nemen op één van de afgemeerde mosselschepen (Bru 34). Tot mijn grote verbazing trof ik aan boord zes Steenlopers (Arenaria interpres) aan die in het ruim liepen te foerageren. Slechts enkele exemplaren vlogen op en gingen aan de andere zijde van het mosselschip op het gangboord zitten. De vogels gedroegen zich zeer mak. Na deze eerste waarneming vertelden de mosselschippers mij dat de Steenlopers voor het eerst aan boord kwamen in de winter van 1976/’77.