Sinds enige jaren verschijnen min of meer regelmatig in binnen- en buitenlandse kranten en tijdschriften artikelen, waarin gewezen wordt op een nieuwe vorm van bedreiging van de natuur door de mens: de op steeds ruimere schaal beoefende bezigheid van de natuurfotografie. De oorzaken en verschijnselen van de kwalijke uitwassen daarvan zijn inmiddels wel algemeen bekend. ledereen kan tegenwoordig een camera met telelens kopen de technische mogelijkheden lijken onbeperkt en velen trekken daarmee de natuur in om de voorwerpen van hun fotografische en/of natuurlijke belangstelling op de film vast te leggen. Dat die fotografische bezigheden niet gepaard gaan met enige fundamentele natuurhistorische kennis heeft naast misschien een enkel aardig(?) plaatje in ieder geval vaak tot resultaat dat aan de gefotografeerde objecten en aan de omgeving daarvan soms onherstelbare schade wordt toegebracht.