Op de laatste dag van januari van dit jaar is Marius Johan Christiaan Kolvoort zeventig jaar geworden Wij konden hem de laatste tijd niet alleen voor radiouitzendingen horen, maar hij trad ook een paar malen op in het tv-programma ’Ja, natuurlijk’, een spelprogramma met Kick Stokhuyzen, waarin gevraagd en verteld wordt over allerlei hetgeen met ’buiten’ te maken heeft. Bovendien sloot op 6 februari j.l. een expositie van zijn werk in ’Het Glazen Huis’ in het Amstelpark te Amsterdam, waar een 50-tal gouaches van hem waren te bewonderen, die vooral vogels uitbeeldden, maar ook reptielen, insekten, zoogdieren, planten, bloemen en paddestoelen. Het is jammer dat wij van deze interessante expositie pas zo laat mededeling kregen, zodat wij onze lezers hiervan niet meer op tijd van op de hoogte konden stellen. U hebt wat gemist als u er niet bent geweest, waar de heer P. J. Steltman van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie op 23 december 1976 met een speech de opening verrichtte. Tijdens de kerstdagen kwamen daar 1200 bezoekers naar zijn werk kijken. Dat was overigens niet de eerste expositie, waar wij met het werk van Marius Kolvoort, zoals velen dat niet kennen, konden kennismaken. En zo langzamerhand bestaan er werkelijk vele tientallen uitgaven waarin hij met zijn natuurtekeningen medewerking heeft verleend. Op 31 januari 1907 werd hij geboren in een onderwijzersgezin te Lochem. Zijn vader was een echte all-round natuurkenner, die artikelen schreef voor de eerste jaargangen van ’De Levende Natuur’, boekjes schreef zoals ’Kijkjes Buiten’ en ’Op de Wandeling’ en had een collectie inlandse vogels, hetgeen toen nog geoorloofd was. De interesse voor de natuur en in het bijzonder voor de vogels is hem dan ook zonder meer ingegeven door zijn vader en dat dateert al van zijn negende jaar. In die tijd begon hij al met vogels tekenen, waarbij hij een dankbaar gebruik maakte van ’Het Vogelboekje’ van dr. Jac. P. Thijsse met de tekeningen van Jan van Oort en later ook van het vogelboek van Kerst Zwart. Soms mocht hij dan ook het vogelboek van dr. P. G. Buekers van zijn vader lenen. Met zijn vriendje A. Buth, nu vioolbouwer in Utrecht, verkende hij gedurende vier jaren de vogelwereld in de omgeving van Lochem. Al gauw kwam Marius toen in contact met de afdeling Lochem van de Natuurhistorische Vereeniging, waar hij reeds op 13-jarige leeftijd zijn eerste excursie op de Wildenborch leidde.