In 1975 werd het pian opgevat om meer gericht onderzoek te gaan doen naar de Regenwulp. Omdat deze wulp gebruik maakt van slaapplaatsen werd besloten op deze plaatsen te letten en daar geregeld tellingen te houden. Bovendien is een simultaantelling uitgevoerd. In 1976 is het onderzoek intensief ter hand genomen. In onderling overleg en in samenwerking met vogelwaarnemers uit de omgeving van Antwerpen, Breda en Drenthe zijn op verschillende data simultaantellingen gehouden.