Tijdens één van de vele tochten in 1976 om broedgevallen van Torenvalken te controleren werden wij tot tweemaal toe geconfronteerd met een van het normale patroon afwijkende situatie, die wij tot nog toe niet eerder waren tegengekomen. De controles werden verricht in het kader van een populatiestudie aan deze soort nabij Amsterdam, en daartoe zijn in de afgelopen 6 jaar bijna 500 broedsels door medewerkers aan dit onderzoek bezocht. De gegevens, die van deze twee broedgevallen verzameld konden worden, geven enig inzicht in de capaciteiten van mannelijke Torenvalken bij het voeden van de jongen. Op 4 juni werd in een nestkast nabij Sloten (NH) het volgende aangetroffen. In het nest lag een vrij vers dood vrouwtje Torenvalk, Deze valk was 3 jaar tevoren als nestjong door ons geringd op een afstand van ongeveer 5 km in de Haarlemmermeerpolder. Tevens lagen er in de kast 2 dode vrij kleine pulli. .