In een aflevering van ’Wild und Hund’ van begin 1976 vond ik een foto van een Grote Bonte Specht die zijn flinke jongen een kaal nestjong (soort?) als voedsel aanbood. Daar ik de laatste jaren toenemende spechtschade aan houten nestkasten constateer, o.a. ook ter hoogte van het nest (dus niet alleen vergroting van het invlieggat) soms met schade aan het nest, een kapot ei bijvoorbeeld, zal ik in 1977 proberen hier nauwkeuriger gegevens over te verzamelen.