De redactie ontving van Nel van Donkersgoed te Amersfoort de volgende VRAAG: In een jachtwinkel trof ik een plastic Steenuil aan, die op een buis was gemonteerd en door middel van een nylondraadje met de vleugels kon klapperen. Met een grote plastic hoes waren de bijbehorende buizen toegevoegd en kon de Steenuil een vier tot zes meter hoog geplaatst worden en als lokvogel dienen. De herkomst van dit apparaat was Italië. Mogen dergelijke lokmiddelen in Nederland verkocht en gebruikt worden? Ook werden er plastic vogels verkocht als lokvogel, zoals diverse soorten eenden, duiven en dergelijke. Mogen deze plastic lokmiddelen verkocht en gebruikt worden? Mochten deze onder de Jachtwet gerekend worden, waarom valt dit dan buiten de competentie van de Vogelwet 1936?