Dit boek, het laatste van Leslie Brown, geeft een uitstekend inzicht in de wereld van de dagstootvogels en bevat achtereenvolgens hoofdstukken over: ’Classification and distribution; Habitats and their inhabitants; Anatomy, structure and way of life; Hunting and feeding methods: Migration and nomadism; Breeding biology; The ecology of predation’ en een zeer belangrijk hoofdstuk over: ’Conservation and protection’. Aan het slot van het boek geeft de schrijver in een vijftal aanhangsels een lijst van de levende soorten, lijsten met de soorten per biotoop, trekkende en zwervende soorten en een lijst met bedreigde soorten. Een zeer leerzaam en interessant boek met een groot aantal voortreffelijke foto’s en tekeningen, waarvan er echter te veel bij het nest zijn genomen. H.J.L.