Bij veel ornithologen brengen de woorden ’opgespoten terrein’ een enthousiaste reactie teweeg. Dat die reactie, wat betreft de avifauna van Vlietland, niet ten onrechte is zal uit onderstaande duidelijk worden. Wij kunnen er echter niet omheen een aantal aspecten van de aanleg van dit terrein, waarop dit enthousiasme niet van toepassing is, de revue te laten passeren. Allereerst zullen wij enkele achtergronden van de aanleg van Vlietland aan de orde stellen. De vraag welke plaats de meer extensieve vormen van recreatie in de toekomstige inrichting van Vlietland zullen krijgen, vormt de achtergrond van het tweede gedeelte van dit artikel. Hoofddeel vormt de beschrijving van de avifauna van Vlietland. Ter afsluiting wordt stilgestaan bij de mogelijkheden tot behoud en beheer van Vlietland zodanig dat de grote vogelrijkdom en het recreatief gebruik naast elkaar mogelijk zijn.