De Huismus is één van de weinige vogels, die de meeste mensen kennen. Dat wil zeggen herkennen. De litteratuur laat ons over dit gewone vogeltje in de steek, hoewel deze cultuurvolger onder de vogels een grote tol van de oogst heft. Aan de Spreeuw, die niet onderdoet voor de Huismus, is wel onderzoek gedaan (Schaffner 1975). De Huismus is een wantrouwende vogel, die de mens in veel gevallen te slim at is, zodat men liever niet aan een onderzoek naar zijn leven begint. Het vangen alleen is al een groot probleem. Bub (1975) spreekt in dit verband over een niet te grote zeef met krielkippen als lokvogels. Alleen het onder de zeef uithalen van de gevangen dieren wordt niet besproken. Onze ervaringen bij het vangen zijn niet erg gunstig en de resultaten zijn nooit te voorspellen. Allerlei nog onbekende factoren spelen daarbij een rol. De ene keer lukt het, de andere keer onder ogenschijnlijk gelijke omstandigheden lukt het niet. Met jonge dieren gaat het neg wel, maar volwassen vogels vangen is een zeldzaamheid.