Wie tegenwoordig iets tegen hef milieu durft te ondernemen, moet welhaast over heldenmoed beschikken. Ongetwijfeld loopt de snodaard het gevaar op zijn minst figuurlijk gestenigd te worden en als hij niet heel omzichtig te werk gaat, wordt het misschien wel werkelijkheid.