In de periode 17 januari t/m 2 februari is in Drenthe een stootvogeltelling gehouden. Doel van deze telling was enig inzicht te krijgen in hoeverre het mogelijk was in Drenthe dergelijke tellingen te organiseren en in welke aantallen stootvogels in Drenthe overwinteren. Zo’n 50 mensen hebben hieraan meegewerkt. Hoewel bij de telling vele kanttekeningen geplaatst kunnen worden, hebben we toch gemeend deze te moeten publiceren. Deels om in andere delen van Nederland dit soort tellingen aan te moedigen, deels omdat van dergelijke tellingen weinig bekend is, zodat deze (voorlopige) resultaten een aanvulling van de kennis op dit gebied betekenen.