Dank zij het Koninklijk Besluit van 2 februari 1977 (Belgisch Staatsblad van 1 maart 1977, blz. 2454-2455) tot wijziging van het KB van 20 juli 1972 betreffende de Bescherming der Vogels, worden de mistnetten eindelijk als officiële verboden vangmethode beschouwd. Het CCBV die reeds jaren strijdt voor het in voege komen van deze maatregel is uiterst gelukkig om dit goede nieuws te mogen melden. Het zal onvermijdelijk een gunstige invloed hebben op de practische zijde van de bescherming van onze avifauna. Stroperij, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, wordt nu moeilijker gemaakt en de controle op sluikvangst zal er wel bij varen. Hieronder, de voornaamste artikels van het KB die zó lang op zich liet wachten: