De herfsttrek van het Goudhaantje werd in 1975 gekenmerkt door een zeer grote massaliteit, die in het gehele land, maar vooral in het Waddengebied optrad. De aantallen overtroffen duidelijk de topjaren 1972 en 1973 (Osieck 1976). Bij een massaal optreden van trekvogels komt zeker de vraag naar voren, waar al deze vogels vandaan komen.