Op de glazen wanden van het Centraal Station te Den Haag is sinds kort een vlucht vliegende meeuwen te zien. Die is er niet zo maar voor de aardigheid opgeplakt, maar om te verhinderen dat naar binnen gevlogen vogels hun nek breken als ze door de glazen wanden, die zij niet kunnen waarnemen, naar buiten willen vliegen. Dit kwam nog al eens voor en daarom is op voorstel van de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en omstreken en met de zeer welwillende medewerking van de Dienst der Gemeentewerken, die ook alle kosten voor haar rekening heeft genomen, deze vlucht meeuwen op de glazen wanden aangebracht. De afbeeldingen zijn vervaardigd naar een ontwerp van de secretaris van de vereniging, de heer J. Poeder. Van buiten at zijn de meeuwen wit contrasterend op een donkere achtergrond, van binnen uit gezien steken zij zwart af tegen de lichte lucht buiten.