In mei 1977 heeft de Vogelbeschermingswacht Limburg haar eerste ’Nieuwsbrief’ doen uitgaan. Het ligt in de bedoeling om voorlopig één maal per kwartaal te blijven verschijnen. Het secretariaat zal graag tot een uitwisseling komen met andere vogelwachten om geregeld hun bladen te ontvangen. Hiervoor gelieve de organisaties zich in verbinding te stellen met het secretariaat, de heer H. F. Aldenberg, Eenhoornsingel 81c., 6216-Cr-Maastricht, tel. 043- 38347.