Het is algemeen bekend, dat het verkeer op de grote wegen tal van slachtoffers maakt. Dat in dit verband ook in het Waddengebied een zware tol wordt geëist, met name onder de trekvogels, illustreren de tellingen op Vlieland en Terschelling in de afgelopen drie jaren. Ondergetekende telde op Vlieland regelmatig per fiets of lopend de Postweg (zie tabel 1). In oktober van het afgelopen jaar werden tevens tellingen verricht door drie studenten van de RU te Utrecht, welke op Vlieland een doctoraal onderwerp Natuurbeheer deden (Kooy e.a., 1976). De tellingen op Terschelling werden verricht door de heer H. G. Strick, leraar biologie aan de MAVO te Terschelling Hij fietste dagelijks naar zijn werk en telde dan de slachtoffers (zie tabel 2). Het grote aantal Egels, dat ieder jaar op de grote wegen in Nederland wordt doodgereden is opvallend. Tabel 2 geeft het aantal voor Terschelling. In de tabel werden voor Terschelling totaal 32 Egels geregistreerd; de helft hiervan werd echter in de maand oktober doodgereden. Op Vlieland werden 2 Egels gevonden. Dit hangt samen met de biotopen die de wegen doorsnijden. Op Terschelling werden namelijk vrijwel alle Egels gevonden op een weg, waar de Egels ’s avonds veelvuldig oversteken van een hakhoutwallengebied (vlak bij een sportterrein) naar de weilanden in de polder.