Elk jaar is het voor de jury weer een hele opgave om, uit de ingezonden foto’s, de juiste keuze te maken. Vooral, omdat ten opzichte van het vorige jaar, de totale kwaliteit duidelijk vooruitgang heeft geboekt. Dat was hier en daar goed merkbaar doordat de vergrotingstechniek verfijnder was, hetgeen bij de eerste indruk natuurlijk een belangrijke rol speelt. Het tweede facet is scherpte welke bij een nadere betrachting van de foto aan de beurt komt. Maar meestal gaat vergrotingstechniek en scherpte wel samen, omdat vaak het één niet buiten het ander kan. Een héél ander criterium is het uitbeelden van actie hetgeen vooral een vogelfoto zo interessant kan maken, maar vaak juist zeer moeilijk te realiseren is. In dit opzicht zijn dit jaar wederom een aantal fotografen goed geslaagd. En nu de prijswinnaars. De eerste prijs bleek dit jaar voor een foto te zijn van de fotograaf die ook het vorige jaar winnaar werd. Ja, wij konden er niet omheen. Deze opname van vechtende Grutto’s van de Zaanse vogelfotograaf Oene Moedt bleek de beste. Het moment, dat wij te zien krijgen, is van twee vechtende mannetjes die hun territorium aan het afbakenen zijn. Een prachtige vlakverdeling, plus een goede vergrotingstechniek. Daarbij komt een verbluffende scherpte die deze ’prent’ een lust voor het oog maakt. Het moment, dat deze twee Grutto’s met snavels en poten verstrikt zitten, maakt het ook biologisch erg interessant.