De jaarlijkse Board meeting van de IWRB gehouden te Alushta werd gevolgd door een symposium over ’Mapping of waterfowl distributions and habitats’. De Board meeting heeft o.a. tot doel de voortgang in de verschillende aangesloten landen op het gebied van de wetgeving, de studie en bescherming van de watervogels vast te leggen en te stimuleren. De agenda van deze Board meeting bevatte ditmaal 19 punten waaronder de verslagen van de nationale gedelegeerden en van de coördinatoren van de verschillende werkgroepen. Wegens een gesloten vliegveld (dichte mist) in Moskou, kon de vergadering pas na 48 uur vertraging beginnen. Daarom moesten de zittingen tot laat in de avond worden voortgezet, hetgeen de werkgroepvergaderingen in de verdrukking bracht. Het aantal deelnemers bedroeg 74, afkomstig uit 22 landen. Uiteraard waren er veel afgevaardigden uit de Oosteuropese landen en vooral de Sowjet-Unie.