Zoals bekend wordt de emeltenbestrijding in grasland veelal in het voorjaar uitgevoerd. In wezen is dit een verkeerd tijdstip omdat dan de emelten bijna volwassen zijn en daardoor minder gevoelig voor het te gebruiken middel. De schade aan het grasland is dan al aanwezig, omdat de emelten de meeste schade veroorzaken vanaf oktober, en bij zachte winters de gehele winter, tot in het voorjaar tot de maanden maart-april, en zelfs tot in juni. Bovendien is in het voorjaar de kans op neveneffecten o.a. vogelvergiftiging veel groter.