Er blijkt nog weinig gelijkheid aan te wijzen bij de bescherming van vogels in België en Nederland. In België zijn onder meer totaal beschermd: Tafeleend, Kuifeend, Toppereend, Krakeend, Pijlstaart, Slobeend, Bokje, Poelsnip, Bonte Kraai en Holenduif.