In september 1975 vonden enkele Ijsvogels de dood door tegen de ramen van één van de gebouwen van de Technische Hogeschool Twente te vliegen. Omdat ik daar werk, werd mij door enkele medebestuursleden van de Twentse Vogelwerkgroep gevraagd of het niet mogelijk zou zijn om daar wat aan te doen door bijvoorbeeld stickers op de ramen te plakken. Omdat dit voor alle gebouwen van de THT een onbegonnen werk is, ben ik nagegaan waar en onder welke omstandigheden de vogels tegen de ramen vlogen. Toen ik wat mensen om inlichtingen vroeg, kreeg ik steeds meer gevallen te horen van Ijsvogels die zich tegen ramen doodgevlogen hadden. Het was voor mij aanleiding om een zo volledig mogelijk onderzoek in te stellen.