Door de verlenging van de pieren enige jaren geleden en de hiermee nog steeds gepaard gaande aanspoeling van zand is een stuk strand ontstaan dat bij eb ruim 1 km breed is en waarop vlak naast de pier zelfs duinvorming plaatsvindt. Daar dit gebied rustiger is dan de overige delen van het strand en bovendien op het broedgebied van de Grote Stern gelijkt, kan men er de laatste jaren steeds meer exemplaren van deze mooie vogel in de trektijd aantreffen. Het strand en het gebied bij de duintjes biedt in het najaar de Grote Sterns een mooie rustgelegenheid op hun tocht naar het zuiden. Dit jaar zag ik op 16 april de eerste 2 Grote Sterns. Het Visdiefje was er al een paar dagen eerder gesignaleerd.