Weinig automobilisten, die zich voortspoeden over een rijksweg, zullen zich echt realiseren welk een dood en verderf zaaiend monster zo’n weg is voor het vliegende en lopende gedierte. Vrijwel aan de lopende band sneuvelen er vogels en zoogdieren onder het dag en nacht voortdenderende autogeweld. Het stuk rijksweg dat noord-zuid door Hoeksche Waard loopt, blijkt geen uitzondering te vormen op deze regel. Puur uit belangstelling controleerde Rijkswaterstaatkantonnier L. Groeneweg uit Heinenoord van 1972 tot en met 1975 elke werkdag het 15 kilometer lange traject op slachtoffers. Zijn bevindingen zijn even belangwekkend als ontstellend. In deze periode van vier jaar trof hij maar liefst 1.395 dode vogels en dieren aan. Gemiddeld 350 slachtoffers per jaar, ofwel bijna één per dag.