In Het Vogeljaar 25 (1): 37-38 werd een oproep geplaatst met als doel de fenologiegegevens uit heel Nederland te verzamelen, en zo, in navolging van de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN), jaarlijks een lijst met eerste waarnemingsdata samen te stellen. 1977 was als proefjaar bedoeld, om zo de behoefte aan deze nieuwe coördinatie te peilen. Er kwamen ruimschoots voldoende reacties binnen om te besluiten deze coördinatie in 1978 voort te zetten, zij het met een sterk gewijzigde soortenlijst. Er bleek geen behoefte te zijn aan voorgedrukte fenologielijsten, zodat deze niet in gebruik zullen worden genomen.