Het tijdschrift ’Die Welt der Tiere’ gaf een extra nummer uit waarin over de bedreiging van de vogels nader wordt ingegaan. Eindelijk spreekt nu iedereen van de ’vogelmoord’, maar meer informatie blijkt óók in Duitsland van groot belang. Max Amberg, Jaap Taapken en Einhard Bezzel belichten deze kwestie van talloze kanten met interessante tekst en veel illustraties. Der Vogelmord in Europa. Formaat 21x28 cm, 32 pagina’s, talloze foto’s en tekeningen. Die Welt der Tiere, Sonderheft, 5e jaargang (1978). Kilda-Verlag, 4402-Greven. Prijs DM 7,80.