Roeken – de laatste vijfentwintig jaar met tachtig procent achteruitgegaan genieten voortaan de ’bescherming’ van de Jachtwet. Bonte Kraaien eveneens. Dat betekent dat de jacht op deze vogelsoorten het gehele jaar is gesloten en dat de legsels van deze vogels niet meer mogen worden verstoord, hetgeen met name ten aanzien van de Roeken van belang is. Bij de onlangs tot stand gekomen wijziging van de Jachtwet zijn de Roek en de Bonte Kraai uit de opsomming van de ’schadelijk’ geachte wildsoorten geschrapt.