Reeds eerder is in Het Vogeljaar de aandacht gevestigd op het Simeto-reservaat op Sicilië rond de monding van de rivier Simeto aan de oostkust van het eiland ten zuiden van de stad Catania. Jaap Taapken en ik bezochten het reservaat in het voorjaar van 1976 en 1977, waarbij ons bleek dat het Simeto-reservaat als het enige zoetwatergebied van omvang op Sicilië een belangrijke pleisterplaats en springplank is voor de trekvogels op hun reis van Europa naar Afrika en omgekeerd. Ook komen er in Simeto vogels die een oostwestelijke trekrichting hebben, o.m. de zeldzame Zwarte Ibis. Simeto mag als een belangrijk kruispunt in de vliegroutes der trekvogels worden gezien. Taapken en ik stelden vast dat het reservaat dat in 1977 ruim 700 hectaren groot was uit een aantal kleine en grote meren bestaat, uit rietlanden, graslanden en bos. Een belangrijk gebied dus voor een groot aantal uiteenlopende vogelsoorten.