De Rotganzenconferentie was onder auspiciën van de International Council for Game and Wildlife Conservation (Migratory Bird Commission) en het International Waterfowl Research Bureau georganiseerd door de International Foundation for Game Conservation te Parijs. Het is de bedoeling van de organisatoren om in de toekomst meer van zulke conferenties te houden, vandaar de algemene titel: Technical meeting on Western palearctic migratory bird management, met als hoofdthema: The Dark-bellied Brentgoose (Branta bernicla bernicla). De Zwartbuikrotgans was als onderwerp gekozen omdat deze populatie in de eerste helft van de jaren zeventig drastisch is toegenomen, waardoor er in een aantal landen schade voor de landbouw is ontslaan en vragen over beheer en bejaging actueel zijn.