Het zal bij iedereen nog wel vers in het geheugen liggen dat, na de 2 opeenvolgende fraaie zomers van 1975 en 1976, het weer in de zomermaanden van 1977 erg somber is geweest: met name het aantal uren zonneschijn lag ver onder het gemiddelde (tabel 1), de gemiddelde overdagtemperatuur was lager dan normaal en het was natter dan de 5 voorafgaande jaren (KNMI-rapporten 1969-1977). In deze slechte zomer kwamen, in vergelijking met de 2 ervoor liggende jaren, maar weinig gevallen van botulismus voor bij watervogels Hiermede is zeer duidelijk de stelling ondersteund dat het optreden van botulismus bij watervogels in Nederland bij de huidige situatie vooral afhankelijk is van de klimatologische omstandigheden gedurende de zomermaanden.