Van 1911-1976 werden er in Nederland 12.322 Kolganzen geringd, waarvan er 2.218 werden teruggemeld. Dat is 18%. Figuur 1 laat zien in welke maanden Kolganzen in ons land werden geringd. Hieruit blijkt dat de Kolganzen in ons land geen doortrekkers zijn maar wintergasten. Hetzelfde blijkt trouwens uit figuur 3, waaruit duidelijk te zien is, dat het gemiddelde van deze groep ganzen zich op 1 februari het verst van het broedgebied bevindt en dat deze plaats slechts iets ten zuiden ligt van de gemiddelde ringplaats.