Reeds geruime tijd voor het einde van het Atlasproject voor Broedvogels, begon het Algemeen Bestuur van SOVON te denken over nieuwe projecten die het huidige Atlasproject zouden kunnen opvolgen. De discussie spitste zich daarbij toe op de volgende punten: is er behoefte aan een nieuw project en zo ja wat zijn de vragen die men, met hulp van een groot aantal medewerkers verspreid over het hele land, zou kunnen oplossen. Het Algemeen Bestuur was unaniem van oordeel dat veel oud atlas-medewerkers een nieuw project wensten en dat de bestaande organisatiestructuur had voldaan voor een landelijk project. Om de keuze van de door het Algemeen Bestuur voorgestelde nieuwe projecten aannemelijk te maken, is het goeo de argumenten, die daartoe hebben geleid, hier naar voren te brengen.