Het voorstel van 20 december 1976 voor een richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende de bescherming van de trekvogels had als voornaamste doel de nationale vogelbeschermingswetten op elkaar af te stemmen. Een jaar later, 20 december 1977, heeft de Commissie voor het Leefmilieu bij de EG het stuk R/3220/77, dat het eindvoorstel moest zijn, aan de vertegenwoordigers van de lidstaten voorgelegd. Deze richtlijn het oorspronkelijke voorstel werd op onvoorstelbare wijze gewijzigd in het voordeel van de Europese jagers is een product van compromissen in het voordeel van de jacht en de jagers, de enige die geraadpleegd zijn en waarnaar geluisterd is. (Zie ook „Het Vogeljaar” 26 (2): 89-90).