Het 24e Bulletin wederom verslag van de activiteiten in 1976 met hoofdstukken over het rabiesprobleem van de vos en vleermuizen in ijskelders. Het tweede hoofdstuk geeft een overzicht over het 25-jarig bestaan van de vereniging. Hoofdstuk 3: de verslagen van de conservatoren. In het Zwin werden bij 9 paartjes Ooievaars in het totaal 13 jongen opgekweekt. De meeste jonge vogels werden geschonken aan reservaten in Normandië en Nederland. Ook de meeste jonge Grauwe Ganzen (een 60-tal) werden geschonken aan reservaten in Frankrijk! De Oehoe bracht er voor de tweede maal jongen groot. Er worden pogingen ondernomen deze vogels uit te zetten in het Chablais-gebergte (Haute-Savoie). Het verslag is wederom rijkelijk geïllustreerd en is ons inziens het prototype hoe leden jaarlijks over de vogelreservaten moeten worden geïnformeerd. De Belgische Natuur- en Vogelreservaten 1976. 24e Bulletin, 80 pag. onder redactie van G. David de Lossy, A. Flausch, S. Tys, P, van Groenendael, G. van Wassenhove en mej. R. Snieders (red.secretaresse). Uitg. De Belgische Natuuren Vogelreservaten, Vautierstraat 31, 1040 Brussel, België, tel. 02-648.37.46.