Dit derde deeltje uit het Deens vertaald behandeld de vogels van het veld, hei en fjeld (Scandinavische hoogvlakte). Ook in dit deeltje zijn bij de beschrijvingen van de vogelsoorten de verspreidingskaartjes opgenomen. Van tal van soorten worden ook de nog veel gebruikte volksnamen vermeld. Onder de rubriek ’verblijf’ worden gegevens voor onze streken vermeld. Waarom wordt de Waterpieper ’overal’ standvogel genoemd? Een boekje met goede kwaliteiten, dat ons in vergelijking met de beste vogelgidsen echter niet veel nieuws meer brengt (zie ook jrg. 24: 110). Henning Anthon: Vogels van veld, hei en hoogte. 176 pag., 79 verspreidingskaartjes on kleurenafb. (1976). Nederlandse bewerking, A. P. & G. den Hoed. Uitg. Moussault’s Uitg. B.V., Baarn. Prijs ƒ 24,50.