De laatste jaren werden steeds weer alarmerende berichten vernomen over achteruitgang van het aantal Korhoenders. In vele terreinen werden zelfs al geen vogels meer waargenomen. Helaas berustten vele van deze berichten op losse en incidentele waarnemingen. Om een idee te krijgen wat er nu precies aan de hand is met onze Korhoenders, is het van belang om het populatieverloop te weten. Om deze reden begon hel RIN een systematisch opgezette jaarlijkse landelijke inventarisatie, waarbij ervan uitgegaan werd dat het aantal baltsende hanen in het voorjaar een goede indicator is voor het aantal dieren in de populatie. Bovendien zijn deze hanen in de meeste gevallen met enige kennis van zaken goed waarneembaar.