Geografisch gezien moet Groenland tot Amerika gerekend worden. Toch kunnen we een groot aantal van de Groenlandse vogelsoorten buiten het broedseizoen in West-Europa aantreffen. Het zuidwesten van Groenland heeft een laagarctisch klimaat, te vergelijken met het noorden van Noorwegen; hier broeden o.a. Kramsvogel, Grote Mantelmeeuw en Zeearend. Het noorden is daarentegen hoogarctisch met karakteristieke soorten als Koningseider, Rotgans en Ivoormeeuw. De Disko Bugt in West-Groenland is een interessant overgangsgebied; het bezit een laagarctisch klimaat maar de noordelijke vogelsoorten kunnen ook in het broedseizoen worden waargenomen.